Sidor

torsdag 11 januari 2018

Prao som journalist på GD idag

Fria och oberoende medier är viktigt i en fungerande demokrati. Idag gör jag prao som journalist på Gefle Dagblad för att lära mig om det viktiga yrket och om de privata mediernas villkor i en föränderlig medievärld. Har du ett nyhetstips? Hör av dig 😊

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/lars-beckman-praoar-pa-gd-vi-direktsander

onsdag 10 januari 2018

Usel vinterväghållning kommer att debatteras i riksdagen när mina frågor besvaras!

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att förbättra vinterväghållningen i Sverige? För alla oss som bor utanför tunnelbanenätet i Stockholm är det en väsentlig del av infrastrukturen på vintern

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/brister-i-vintervaghallningen_H510310

fredag 5 januari 2018

Besök på Hemvärnet måndag den 8/1

Pressmeddelande:

Måndag den 8 januari besöker Riksdagsledamöterna Lena Asplund ledamot av Försvarsutskottet och Riksdagsledamot Lars Beckman Hemvärnet i Gävleborg!

Hemvärnet har idag en betydande roll för Sveriges försvarsförmåga och utgör drygt 40 procent av Försvarsmakten. En viktig utmaning som hela Försvarsmakten står inför är hur man bättre rekryterar och behåller personal inom försvaret. Stora antal avhopp kostar Försvarsmakten både pengar och förlorad kompetens. Även svårigheter med rekrytering har varit ett problem under en längre tid. För att lösa de här problemen så måste Försvarsmakten bli en mer attraktiv arbetsgivare vilket i sin tur bland annat innebär bättre löner och en anställning och utbildning som är gångbar på den civila arbetsmarknaden.

Omvärlden ställer idag helt nya och hårda krav på vårt land. Utmaningarna för den svenska Försvarsmakten är många men de kan och måste lösas. Det finns helt enkelt inte något annat alternativ för att värna den frihet och säkerhet som vi alla tar för given efter 200 år utan krig.

Syftet med besöket är att lyssna på vilka behov som Hemvärnet i Gävleborg ser för att fortsätta utveckla Sveriges försvarsförmåga, och vad man anser är viktigast för att skapa trygghet i Gävleborg avseende försvarsförmågan.

Media är välkommen att medverka i delar av programmet mellan 11.00 – 12.00

Medverkande på besöket förutom Lena Asplund och Lars Beckman är Anders Jansson, ordförande för Moderaterna Gävle ( tillika tjänstledig Överstelöjtnant )

För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96


torsdag 4 januari 2018

Vad är Elin Lundgrens roll i IOGT NTO skrupellösa lotteriförsäljning?


Vad är Elin Lundgrens roll (s) i IOGT NTO skrupellösa lotteriförsäljning? Hon har under många år haft ledande positioner inom rörelsen. S har sålt lotter på kredit och IOGT NTO lotteriförsäljning har nu stoppats av domstol. Jag ställer upp på debatt mot henne @P4Gavleborg i ämnet när ni vill. Det är skamligt agerat av såväl s som iogt nto och Elin Lundgren s riksdagsledamot är inblandade i båda rörelserna som finansierar sin verksamhet med den sortens intäkter.


torsdag 28 december 2017

Pressmeddelande: Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!


Pressmeddelande; Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!

Veckan före jul hade riksdagsledamot Lars Beckman (M) ett möte med Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna, vars medlemsföretag ofta är de som utför snöröjning och halkbekämpning.  Vid mötet framkom att det finns allvarliga brister i vinterväghållningen i Sverige och Gävleborg. .

Nu på morgonen har det inträffat tre allvarliga olyckor med tunga fordon mellan Ockelbo – Hagsta och de senaste dagarna har det varit många trafikolyckor i Gävleborg. Väglagen säger att ”väg ska hållas i för samfärdsel tillfredställande skick” Det är också Trafikverket som har ansvar för att sköta de statliga vägarna och säkerställa att tillräcklig halkbekämpning och snöröjning sker. Här finns det uppenbarligen stora brister som måste rättas till.

-      I en uppföljning av vinterväghållningen som konsultföretaget WSP utförde åt Sveriges åkeriföretag i mars i år framkom allvarliga brister i vinterväghållningen säger Lars Beckman (M).
-      Det är oacceptabelt att det finns brister i halk och snöröjningen i Sverige då det måste anses vara en mycket viktig del av infrastrukturen i Sverige säger Lars Beckman vidare.
-      Det är ytterst regeringens och infrastrukturministerns ansvar att dels avsätta de resurser som behövs för vinterväghållningen och dels säkerställa att Trafikverket kontrollerar att de avtal som man har tecknat verkligen följs. Uppdrag Granskning visade i ett TV program i höst allvarliga brister hos Trafikverket och här måste det ske en uppstramning avslutar Lars Beckman som nu kommer att vecka frågan om den bristfälliga vinterväghållningen i Sveriges Riksdag i interpellationer till statsrådet.

För ytterligare kommentarer


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

Trafiksäkerhet i fokus idag

Ser fram emot ett intressant lunchmöte i Norrsundet idag där vi ska prata om trafiksäkerhet och Trafikverkets nollvisionen om antalet döda i trafiken i Sverige. Mer kan och borde göras på området för att vi ska minska antalet döda efter vägarna i Sverige.

onsdag 27 december 2017

Ulf Kristersson har redan störst förtroende av alla partiledare!

Ulf Kristersson har redan störst förtroende hos svenska folket. Valåret 2018 inleds väl men det kommer att krävas hårt jobb 24/7 av alla oss som vill se en ny M ledd alliansregering efter valet för att det här ska gå vägen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oRA0JK/kristersson-gar-som-en-raket