Sidor

tisdag 10 oktober 2017

Ett stort varmt tack!

Moderaterna Gävleborg har offentliggjort resultatet av det rådgivande provvalet till Sveriges Riksdag och till regionfullmäktige. I provvalet till Riksdagen så fick jag flest röster och det placerade mig etta i provvalet. För det vill jag rikta ett stort varmt tack till medlemmarna i M Gävleborg.

Det betyder mycket i ett så utsatt uppdrag som riksdagsledamot att få det starka förtroendet från våra medlemmar. Nu är det valberedningen till riksdagen som har att väga samman provvalet med andra kriterier och presentera ett förslag till riksdagslista som sedan ska beslutas på vår nomineringsstämma. Valberedningen har att ta fram en lista som tar hänsyn till förtroende erfarenhet geografi kön och ålder och som innebär att Moderaterna Gävleborg röstoptimerar inför det kommande valet. Att vara riksdagsledamot är ett mycket speciellt politiskt uppdrag och du måste både kunna ta debatter i riksdagens talarstol och vara i fronten av vår opinionsbildning. Du måste känna hela länet och stå upp för hela länet i riksdagen och möta organisationer mm och sätta dig i många olika frågor. Du är i tjänst 24/7 och bokstavligen arbetar du dygnet  runt - inte minst sedan sociala mediers intåg.

Jag är beredd att arbeta 24/7 för att Sverige ska få en ny M ledd alliansregering som kan få Sverige i rätt riktning igen om vår nomineringsstämma föreslår mig som första namn till Sveriges Riksdag och jag ser fram emot att arbeta nära våra medlemmar och förtroendevalda och tillsammans för hela länets och Sveriges bästa.

I valet till regionfullmäktige kom jag 4 efter Patrik Stenvard Maria Molin och Camilla Strömberg och även förra valet kom jag högt i det provvalet men valde efter samråd med nomineringskommitten till regionen att flytta ned mig längre ned på listan eftersom regionfullmäktige äger rum samtidigt som riksdagen har plenum.

Kommunfullmäktige i Gävle sammanträder måndagar och det går att kombinera att vara KF ledamot med riksdagsuppdraget. Jag tycker att det är oerhört värdefullt att kunna vara med vår duktiga M fullmäktigegrupp och lyssna in varje månad vilka frågor som är dagsaktuella i länet.

Om du inte har läst våra handlingar till partistämman som äger rum i Örebro senare i veckan och vår moderata budgetmotion så tycker jag att du ska göra det. Partiet är verkligen på rätt väg i vår politikutveckling och är redo att möta väljarna med en vass politik som tar sig an dagens och morgondagens politiska frågor. Du hittar dem på www.moderaterna.se

Öppen utfrågning på torsdag om barns skuldsättning!

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Den 12 oktober håller civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet är att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta.
Tid: Klockan 9.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan
Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.30 Caroline Szyber (KD), civilutskottets ordförande
09.35 Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket
09.45 Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
09.55 Jonas Karlsson, utredare, Barnombudsmannen
10.05 Eva von Schéele, Sveriges Kommuner och Landsting
10.15 Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet
10.25 Paus
10.40 Frågor från utskottets ledamöter
Ca 11.55 Avslutning - Hillevi Larsson (S), ledamot i civilutskottet


fredag 22 september 2017

Sverige ska inte erkänna månggifte!

Pressmeddelande!

Den 22 mars i år riktade riksdagen efter alliansarbete i Civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att stoppa erkännandet av månggiften i Sverige. Än har inte något hänt, varför Alliansen i Civilutskottet gemensamt nu kräver att ansvarigt statsråd Heléne Fritzon samt ansvariga myndigheter Skatteverket och Migrationsverket kallas till utskottet för att svara på om en utredning ska tillsättas och hur myndigheterna bedömer polygamiärenden.

I Sverige är det olagligt att ingå månggifte. Ändå finns idag finns nästan 300 kända fall av bigami eller polygami i Sverige. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit.
Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk - så kallad ordre public. Svensk doktrin intar dock inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Varje myndighet gör sin egen bedömning och kan ta hänsyn till omständigheterna.

Media har nyligen uppmärksammat att såväl Skatteverket som Migrationsverket erkänt månggiften. Alliansen anser att lagstiftningen behöver moderniseras och anpassas så att månggiften som ingåtts i utlandet får samma rättsverkan som i Sverige, dvs. att de inte ska erkännas.

Alliansens syn i frågan är tydlig. Samma lagar ska gälla samtliga som bor i Sverige.

För mer information,


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

torsdag 14 september 2017

Personlig sorg

Min frustration och personliga sorg över att barn drabbas av obotliga och allvarliga sjukdomar är mycket stor. Den blir inte mindre av att vi har en regering som dessutom sviker barn och familjer när de gett direktiv till Försäkringskassan att minska stödet till just de familjer som behöver stödet som mest samtidigt som man inför en subvention av elcyklar.

söndag 10 september 2017

Besök på Engelska skolan imorgon

Ser fram emot att besöka Engelska skolan imorgon förmiddag med vice ordförande i utbildningsnämnden Lars Widén (M).

Engelska skolan i Gävle är en av Gävle kommuns största grundskolor.

Vilket ansvar tar s i Gävleborg för de som skuldsatt sig via s lottförsäljning?

S har drivit människor till kronofogden genom lottförsäljning på kredit. Vilket ansvar tar socialdemokraterna i Gävleborg för de skuldsatta undrar William Elofsson och jag i GD idag.

http://www.gd.se/opinion/debatt/hur-ska-socialdemokraterna-i-gavleborg-hjalpa-de-skuldsatta

torsdag 7 september 2017

Den av LO beställda myndigheten kommer inte att vända den negativa utvecklingen i Gävleborg

Tänk om Gävle kommun och länet fått en myndighet som bidrog till ökat nyföretagande och entreprenörskap/ innovationer och utveckling istället för en myndighet som är en beställning från LO? Den kommer inte att bidra till att den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden bryts i Gävleborg.